Haak om Leeuwarden

  • YEAR 2011-2014
  • HET VERHAALMineralis heeft materialen geleverd voor alle fases van de Haak om Leeuwarden, te weten Noord, Midden en Zuid.

    De Haak om Leeuwarden is een rijksweg en een verlegging van de A31. De nieuwe weg ligt aan de zuid- en westkant van de stad Leeuwarden. Het tracé loopt vanaf Marssum, ten westen van Leeuwarden, in een vloeiende bocht in zuidoostelijke richting, en biedt na een vertakking bij het knooppunt Werpsterhoek aansluiting op de bestaande A31 en A32.
  • CATEGORIEProjecten