Windmolenpark Delfzijl

  • JAAR2014
  • CATEGORIEProjecten
  • HET VERHAALIn 2014 werkte Mineralis aan de aanvoer van grondstoffen voor het windmolenpark in Delfzijl. In totaal werden er 19 windmolens gerealiseerd op de Strekdam en de Pier van Oterdum.

    Het zand is afkomstig vanaf de Duitse Eems, waardoor het zand zo dicht mogelijk bij het werk kon worden gewonnen. Hierdoor is er een kleine vaarafstand en dus geringe CO2-uitstoot. Dit windmolenpark zal volgens berekeningen van Eneco zo’n 60.000 huishoudens voorzien van stroom.