Bloemendalerpolder

  • HET VERHAALVoor dit project wordt ca. 350.000 m³ zand aangevoerd. Het zand komt per schip aan via het Amsterdam-Rijnkanaal waar het materiaal gelost wordt bij de loskade die speciaal hiervoor is aangelegd. De keuze om per schip aan te voeren is vooral ontstaan om de overlast voor de bewoners te beperken.

    Met het zand wordt de te bebouwen grond opgehoogd om de bodem te laten zetten. Dit is nodig om latere verzakkingen in het woongebied te voorkomen.