Personeel Mineralis geslaagd voor BHV cursus

/ / Algemeen

Het personeel van Mineralis heeft weer een opfriscursus BHV gehad, alle deelnemers zijn geslaagd. Tijdens de cursus heeft het personeel geleerd hoe zij om moet gaan met calamiteiten zowel op gebied van eerste hulp als op het gebied van brand. Mineralis heeft zo weer een goede start gemaakt voor een veilig 2017.